Actualités

Actualités du site

10 sept 23 - RENCONTRE VINTAGE au CRPAL Anthisnes

Tous modèles conçus au siècle passé, Multis , trainers, etc… volants ou statiques, Des vols de présentation de votre ancien modèle.

Le club CRPAL et la section Vintage F3A vous invitent à une journée dédiée au modélisme vintage.

Nous vous attendons dès 9h du matin avec vos multis , trainers, etc… volants ou statiques, vos radios anciennes qui sont restées au fond d'une armoire etc.…

Un concours amical d'anciens multis ou 1/2 multis se déroulera avec des programmes simplifiés pour les non aguerris (novice), ces figures sont décrites sur le site f3avintage.be , frais de participation de 20 €.

Des vols de démonstrations ou simplement de présentation de votre ancien modèle en vol se feront entre les manches du concours.

Un seul mot d'ordre au cours de cette journée que l'on soit concurrent ou exposant … restez "Peace and Love".

Pour une question d'organisation (impression des feuilles de points), la réservation de votre participation au concours est souhaitée, cependant nous ne refuserons bien évidement pas aucune participation de dernière minute le 10/9 au matin.

Le club organisera une restauration à midi à prix démocratique pour le midi.

Renseignements: J-P Awouters - jp.awouters@belgacom.net tel 0475/52.42.10

A Laruelle - alain.laruelle@yahoo.fr tel 0476/42.73.33

Y Van Gompel - yves.van.gompel@hotmail.fr tel 0497/83.86.72

Nieuwigheden vanaf het seizoen 2019

Nieuwe programma's vanaf 2019.

Dag iedereen,

Als gevolg van de reacties die wij vernomen hebben gedurende dit seizoen, zullen wij de vintage wijzigen en onze programmas aanpassen aan  hetzelfde schema als onze Engelse buren. 

Er komen 3 categorieën:

De eerste categorie wordt "NOVICE", 5 figuren te kiezen door de deelnemer  uit het programma "INTERMEDIAIRE". Deze categorie zal niet beoordeeld worden, het gaat er enkel om zijn model te laten vliegen. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij het einde van deze samenkomst. 

De tweede categorie wordt "INTERMEDIARE", 9 figuren (buiten landing en opstijgen). Deze categorie is voorbehouden aan de piloten die niet/nooit hebben deelgenomen aan wedstrijden F3A inter gedurende de laatste 5 jaar. Deze categorie wordt beoordeeld en het klassement zal weerhouden worden voor het kampioenschap van België.   

De derde categorie wordt  "EXPERT", die het FAI programma bevat, gevlogen in 1973. Deze categorie  is open voor iedereen en wordt  beoordeeld.  Een klassement wordt weerhouden op het kampioenschap van België .

 Alle inlichtingen over  de programmmas zijn te  vinden in de sectie « Management » in het frans of nederlands.

INSCRIPTION F3A VINTAGE

INSCRIPTION aux concours F3A VINTAGE 2021

Beste F3A"VINTAGE" piloten, Chers pilotes F3A "VINTAGE", Dear F3A "VINTAGE"Pilots,

Hier zijn de links voor registratie voor wedstrijd

Voici les liens pour l'inscription aux concours

Here are the links for registration for contest

Alle inschrijvingen graag via https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular

S'il vous plaît, toutes les inscriptions par https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular

Please use the https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular page for all registrations.

 

 

 

Programmes d'acrobaties à partir de la saison 2019

Nouveaux programmes à partir de 2019.

Bonjour à tous,

Suite aux réactions que nous avons entendues lors de la saison 2018, nous allons faire évoluer le vintage et adapter nos programmes sur le même schéma que nos voisins Anglais.

Il y aura 3 catégories:

La première catégorie sera "NOVICE", 5 figures à choisir par le participant dans le programme "INTERMEDIAIRE". Cette catégorie ne sera pas jugée, il s'agit seulement de faire évoluer son modèle. Le participant reçoit un document de participation à la fin de la rencontre

La deuxième catégorie sera "INTERMEDIARE", 9 figures (hors atterrissage et décollage). Cette catégorie est réservée aux pilotes n'ayant pas/plus participé à des concours F3A inter depuis 5 ans. Cette catégorie est jugée et un classement est repris au championnat de Belgique.

La troisième catégorie sera "EXPERT" , qui reprend le programme FAI volé en 1973. Cette catégorie est ouverte à tous et est jugée. Un classement est repris au championnat de Belgique.

 Toutes les informations sur les programmes sont dans la section "Management" en français et en néerlandais.

PROGRAMME VINTAGE

La catégorie « VINTAGE » se veut avant tout d’être conviviale, où il fait bon de revoir d’anciens modèles, de partager ses expériences et de faire voler ses modèles.
Puisqu’il s’agit d’avions d’acrobaties, nous les ferons évoluer sur base d’anciens programmes lors de concours repris au calendrier national.
Il y a 3 catégories: Novice, Intermédiaire et Expert

Voir le document "Nouveautés pour la saison 2019" pour de plus amples informations.

 

Saison 2024

Info via deze site en ook op facebook > F3A multi vintage Belgium 

Info via ce site et également sur  facebook  > F3A multi vintage Belgium

                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour la saison 2024, nous gardons les mêmes programmes ainsi que les dates des concours que nous partagerons avec les autres catégories F3A.

Voir la rubrique " évènements " pour les dates

Voor het seizoen 2024 houden we dezelfde programma's en de data van de wedstrijden die we zullen delen met de andere F3A-categorieën.

Voor de data zie het kopje ‘evenementen’

   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :

10 sept.23 VINTAGE MEETING bij CRPAL

VINTAGE meeting 10 september 2023 bij CRPAL in Anthisnes.

De kalender van onze "Vintage" -wedstrijden is gemodelleerd naar die van de F3A, en aangezien er dit jaar geen F3A-wedstrijden zullen worden gehouden, wordt onze vintage-sectie daarom ook in quarantaine geplaatst.


Jean-Pierre Awouters, voorzitter van CRPAL in Anthisnes, stelt echter voor dat we de datum van de wedstrijd die gepland staat voor 10 september aanhouden om samen te komen en de "vintage" vlam in alle veiligheid nieuw leven in te blazen, volgens Covid-termen.


Voor piloten van acro-vliegtuigen kan, afhankelijk van de vraag, een vriendschappelijke wedstrijd * worden georganiseerd om de dag op te vrolijken.


Aan de andere kant zal elke piloot met een vintage model, beginner of semi-model of acrobatisch (we accepteren alle modellen van de vorige eeuw) welkom zijn om zijn vliegtuig vrij te laten evolueren tussen de wedstrijdrondes. of toon gewoon zijn model (len).


Voor de goede logistiek van deze, wilt u uw aanwezigheid bij ons bevestigen voor 01 sept. Per mail of per tel. aan de sectiecoördinatoren:

yves.van.gompel@hotmail.fr 0497/838 672 of alain.laruelle@yahoo.fr 0476/427 333


We danken Jean-Pierre voor zijn geweldige initiatief.

We kijken ernaar uit om je daar te zien.

Yves en Alain
 

* Competities volgens de 3 categorieën, de programma's zijn beschikbaar in de sectie "Management". 3 categorieën waarvan de categorie "Novice" niet wordt beoordeeld.