Actualités

Actualités du site

Nieuwigheden voor het seizoen 2019

Nieuwe programma's voor 2019.

Dag iedereen,

Als gevolg van de reacties die wij vernomen hebben gedurende dit seizoen, zullen wij de vintage wijzigen en onze programmas aanpassen aan  hetzelfde schema als onze Engelse buren. 

Er komen 3 categorieën:

De eerste categorie wordt "NOVICE", 5 figuren te kiezen door de deelnemer  uit het programma "INTERMEDIAIRE". Deze categorie zal niet beoordeeld worden, het gaat er enkel om zijn model te laten vliegen. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij het einde van deze samenkomst. 

De tweede categorie wordt "INTERMEDIARE", 9 figuren (buiten landing en opstijgen). Deze categorie is voorbehouden aan de piloten die niet/nooit hebben deelgenomen aan wedstrijden F3A inter gedurende de laatste 5 jaar. Deze categorie wordt beoordeeld en het klassement zal weerhouden worden voor het kampioenschap van België.   

De derde categorie wordt  "EXPERT", die het FAI programma bevat, gevlogen in 1973. Deze categorie  is open voor iedereen en wordt  beoordeeld.  Een klassement wordt weerhouden op het kampioenschap van België .

 Alle inlichtingen over  de programmmas zijn te  vinden in de sectie « Management » in het frans of nederlands.

 

INSCRIPTION F3A VINTAGE

INSCRIPTION aux concours F3A VINTAGE 2019

Beste F3A"VINTAGE" piloten, Chers pilotes F3A "VINTAGE", Dear F3A "VINTAGE"Pilots,

Hier zijn de links voor registratie voor wedstrijd

Voici les liens pour l'inscription aux concours

Here are the links for registration for contest

Alle inschrijvingen graag via https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular

S'il vous plaît, toutes les inscriptions par https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular

Please use the https://sites.google.com/site/f3abelgium/home/formular page for all registrations.

 

 

 

Programmes d'acrobaties à partir de la saison 2019

Nouveaux programmes à partir de 2019.

Bonjour à tous,

Suite aux réactions que nous avons entendues lors de la saison 2018, nous allons faire évoluer le vintage et adapter nos programmes sur le même schéma que nos voisins Anglais.

Il y aura 3 catégories:

La première catégorie sera "NOVICE", 5 figures à choisir par le participant dans le programme "INTERMEDIAIRE". Cette catégorie ne sera pas jugée, il s'agit seulement de faire évoluer son modèle. Le participant reçoit un document de participation à la fin de la rencontre

La deuxième catégorie sera "INTERMEDIARE", 9 figures (hors atterrissage et décollage). Cette catégorie est réservée aux pilotes n'ayant pas/plus participé à des concours F3A inter depuis 5 ans. Cette catégorie est jugée et un classement est repris au championnat de Belgique.

La troisième catégorie sera "EXPERT" , qui reprend le programme FAI volé en 1973. Cette catégorie est ouverte à tous et est jugée. Un classement est repris au championnat de Belgique.

 Toutes les informations sur les programmes sont dans la section "Management" en français et en néerlandais.

PROGRAMME VINTAGE

La catégorie « VINTAGE » se veut avant tout d’être conviviale, où il fait bon de revoir d’anciens modèles, de partager ses expériences et de faire voler ses modèles.
Puisqu’il s’agit d’avions d’acrobaties, nous les ferons évoluer sur base d’anciens programmes lors de concours repris au calendrier national.
Il y a 3 catégories: Novice, Intermédiaire et Expert

Voir le document "Nouveautés pour la saison 2019" pour de plus amples informations.

 

Saison 2020

Pour la saison 2020, nous gardons les mêmes programmes ainsi que les dates des concours que nous partagerons avec les autres catégories F3A et F3M.

Voor het seizoen 2020 houden we dezelfde programma's en de data van de wedstrijden die we zullen delen met de andere F3A- en F3M-categorieën.

   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :

Attention, le 17 mai, vos serviteurs seront à la journée "SVENSON Classics fly-in "  et tous modèles Vintage  organisée par le club de Eeklo.  http://eeklosemodelluchtvaart.be/

Opgelet, op 17 mei zijn uw bedienden op de "SVENSON Classics fly-in" dag en alle Vintage-modellen georganiseerd door de Eeklose Modelluchtvaart 

Wayfarer.jpg

Wayfarer.jpg