Saison 2021

Suite au COVID, les concours sont programmés, cependant leurs organisations sont dépendantes des décisions gouvernementales.

Na COVID zijn er wedstrijden gepland, maar hun organisaties zijn afhankelijk van beslissingen van de overheid.

Afhankelijk hiervan informeren wij u via deze site en ook op facebook > F3A friends

En fonction de celles-ci, nous vous informerons via ce site et également sur  facebook  > F3A friends

                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour la saison 2021, nous gardons les mêmes programmes ainsi que les dates des concours que nous partagerons avec les autres catégories F3A.

Voor het seizoen 2021 houden we dezelfde programma's en de data van de wedstrijden die we zullen delen met de andere F3A-categorieën.

   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :

ANNULÉ en 2020,   c'est  le 29 août que vos serviteurs seront à la journée "SVENSON Classics fly-in "  et également ouvert à tous modèles "Vintage", organisée par le club de Eeklo.  http://eeklosemodelluchtvaart.be/

GEANNULEERD in 2020, het is op 29 augustus dat uw bedienden aanwezig zullen zijn op de "SVENSON Classics fly-in" dag en ook openstaan ​​voor alle "Vintage" modellen, georganiseerd door de Eeklose Modelluchtvaart 

Wayfarer.jpg